Monday, February 15, 2016

Tinh thần võ sĩ đạo của người nhật bản

Bài này mình sẽ tìm hiểu về tinh thần võ sỉ đạo của người Nhật Bản, tại sao họ lại trở thành những con người mà cả thế giới phải thán phục. Đó không chỉ là kết quả cũng nên giáo dục văn minh mà nó là sự gìn giữ truyền thống và tinh thần võ sĩ samurai ngày xưa. Với một mục đích cuộc sống là bảo vệ những lãnh chúa các Samurai là những người có lòng trung thành tuyệt đối, không chỉ vậy họ còn là đại diện cho sự chính trực và công bằng, tinh thần bất khuất ...

Tinh thần võ sĩ đạo của người nhật bản

Nhắc đến tinh thần Samurai thì sẽ có nhiều cái phải nói, mình sẽ tổng hợp và liệt kê ở bên dưới.

Sự chính trực và công bằng


Chính trực là đức tính được coi là xương sống của một võ sĩ, Họ sẽ phải làm những điều đúng, hợp với lẽ phải, không ai xoay chuyển được. Họ công bằng với những người dân, điều này đã làm cho người dân kính phục họ.

Dũng cảm và trung thành


Là một Samurai là không được hèn nhát, họ phải trung thành tuyệt đối với mọi nhiệm vụ được giao. Và trách nhiệm nếu nhiệm vụ không hoàn thành. Họ sẽ phải tự sát khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không muốn ô nhục tinh thấn Samurai.
- Những võ sĩ samurai thường mang theo một con dao bên mình. Và khi phải tự sát họ sẽ lấy con dao đó để rạnh bụng, cắt ruột để tự tử. Điều này coi như là giữ lại sự trong sạch cho mình.

Lương thiện và nhân ái

Các Samurai là những người đại diện cho chính quyền. họ bảo vệ lãnh chúa và người dân. Họ phải có sự nhân ái và tâm lòng lương thiện để bảo vệ những người xung quanh họ. Họ được nhân dân tôn thờ và là đại diện mẫu cho những người biết chăm lo cho dân.

Lễ độ

Là một tính cách đặc trưng của người nhật bản. Những người có tinh thần võ sĩ đạo có thái độ kinh trên nhường dưới. Đối sử lễ độ với mọi người. Vì thế những người Nhật bản rất khiêm tốn và nhã nhặn.

Trên là những đặc tính cơ bản của: Tinh thần võ sĩ đạo của người nhật bản, tinh thần này được truyền từ đời này sang đời khác và chưa bao giờ mai một ở đất nước mặt trời mọc này.

0 comments:

Post a Comment